Rejestr absorpcja Projektów na terenie Gminy Lelis
przy udziale Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

na dzień 27.06.2018 r.

Inwestycje 2018

Inwestycje 2017

Inwestycje 2016

Inwestycje 2015

Inwestycje 2014