URZĄD GMINY LELIS
Stanowisko:
URZĄD GMINY LELIS
Adres:
ul. Szkolna 39
Lelis
mazowieckie
07-402 Lelis
Polska
Telefon:
tel. 29-746-90-11
Faks:
fax. 29-649-90-00
Dodatkowe informacje:

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


SEKRETARIAT - UG LELIS

Promocja Gminy

tel.  /29/ 746-90-11

fax. /29/ 649-90-00

sekretariat(at)lelis.pl


Robert Prusaczyk - Inspektor Ochrony Danych

tel. /29/ 746-90-21

iod(at)lelis.pl


Mirosława Dziczek - Sekretarz Gminy

tel. /29/ 746-90-12

sekretarz(at)lelis.pl


Bogusława Parzych - Skarbnik Gminy

tel. /29/ 746-90-13

skarbnik(at)lelis.pl


Ewa Nadolna - Księgowość

tel. /29/ 746-90-14

e.nadolna(at)lelis.pl


Emilia Rydel - Księgowość

tel. /29/ 746-90-15

e.rydel(at)lelis.pl


Barbara Żebrowska - Kadry

tel. /29/ 746-90-16

b.zebrowska(at)lelis.pl


Piotr Parzych - Informatyk

tel. /29/ 746-90-18

administrator(at)lelis.pl


Marcin Piekarski - Promocja Gminy

tel. /29/ 746-90-18

promocja(at)lelis.pl


Adam Łępicki - Inwestycje

tel. /29/ 746-90-19

a.lepicki(at)lelis.pl


Aneta Zawojek - Drogownictwo

tel. /29/ 746-90-20

a.zawojek(at)lelis.pl


Robert Prusaczyk - Zarządzanie Kryzysowe

tel. /29/ 746-90-21

r.prusaczyk(at)lelis.pl


Teresa Bachmura - Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych

tel. /29/ 746-90-22

t.bachmura(at)lelis.pl


Daniel Bodziak - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

tel. /29/ 746-90-23

d.bodziak(at)lelis.pl


Marzena Anna Bralska - Kierownik USC

tel. /29/ 746-90-31

m.bralska(at)lelis.pl


Dorota Szczubełek - Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gosp., Wycinka Drzew

tel. /29/ 746-90-32

d.szczubelek(at)lelis.pl


Paweł Bieńkowski - Podatki

tel. /29/ 746-90-33

p.bienkowski(at)lelis.pl


Karolina Duszak - Podatki

tel. /29/ 746-90-34

k.duszak(at)lelis.pl


Agnieszka Grzybicka - Biuro podawcze

tel. /29/ 746-90-35

a.grzybicka(at)lelis.pl


Milena Kacprzyk-Karpińska - Budownictwo i gospodarka gruntami

tel. /29/ 746-90-36

m.kacprzyk(at)lelis.pl


Adam Wiski - Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami

tel. /29/ 746-90-37

a.wiski(at)lelis.pl


tel. /29/ 746-90-38


Piotr Korytkowski

tel. /29/ 746-90-39

p.korytkowski(at)lelis.pl