BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI

III edycji Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym - "Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami".

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym - Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami, który będzie przebiegał w formule on-line.
Tegoroczna edycja zweryfikuje wiedzę uczestników konkursu z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, paliw i innych substancji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców.

100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrodę rzeczową wartości około 600 zł tj. myjkę ciśnieniową. Konkurs trwa do 25 listopada 2022 r.