W związku z epidemią koronowirusa, która objęła także nasz kraj, Kasa Rolniczego Ubezpiecenia Społecznego zawiesiła realizację działań prewencyjnych skierowanych do rolników.
Obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Rząd RP nie spowodowały jednak ograniceń pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Chcemy, aby zawsze ona była bezpieczna.


 W załączeniu do artykułu - materiały do wykorzystania przez właścicieli gospodarst, w celu poprawy bezpieczeństwa podczas pracy rolniczej.

Kierownik PT KRUS w Ostrołęce
Roman Szewczak