KRUS - INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, Placówka Terenowa w Ostrołęce uprzejmie informuje, że sala obsługi interesantów jest zamknięta dla bezpośredniej obsługi. Na stoliku przygotowane są druki i formularze do pobrania.
Po wypełnieniu, dokumenty proszę wrzucić do skrzynki podawczej. W razie wątpliwości można skontaktować się z pracownikiem telefonicznie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podejścia pracownika Kasy do interesanta. Czasowo w PT KRUS zostają zawieszone badania lekarskie przez lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisje lekarskie Kasy. Wstrzymuje się także czasowo wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla rolników.

Numery tel. do kontaktu:

  • w sprawach emerytalnych: /29/ 760-74-34
  • w sprawach z zakresu ubezpieczeń: / 29/ 760-74-35
  • w sprawach z zakresu orzecznictwa lekarskiego: /29/ 760-74-38
  • w sprawach wypadków: /29/ 760-74-40; /29/ 760-74-17
  • w sprawach rehabilitacji: /29/ 760-74-20