SYSTEM PŁATNOŚCI - INFORMACJA

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

  • odpady zbierane w sposób selektywny: 19 zł. od osoby  miesięcznie
  • odpady zbierane w sposób zmieszany: 35 zł. od osoby miesięcznie.

UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY GMINY LELIS z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty:

http://bip.lelis.pl/uchwala/290/uchwala-nr-viii-71-2019