SYSTEM PŁATNOŚCI - INFORMACJA

Każdy mieszkaniec który złożył deklarację w UG Lelis otrzyma dostęp do systemu Zarządzania Gospodarką Komunalną ESOG.PL

Podczas pierwszego logowania należy zmienić hasło dostępu do konta mieszkańca - należy pamiętać, że trzykrotnie błędnie podane hasło do konta powoduje zablokowanie konta na 30 minut. Po zalogowaniu do systemu na koncie mieszkańca proponujemy w opcji MOJE KONTO / ZMIEŃ DANE KONTAKTOWE wypełnić prawidłowo następujące pola: e-mail, telefon. W/w dane posłużą do np. resetu hasła dostępu do konta oraz powiadamiania SMS.

Informujemy, iż problemy związane z logowaniem do systemu zarządzania gospodarką komunalną na stronie www.lelis.esog.pl należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: /29/ 761-19-87.

 

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

  • odpady zbierane w sposób selektywny: 25 zł. miesięcznie
  • odpady zbierane w sposób zmieszany: 40 zł. miesięcznie.

 

 UCHWAŁA NR XII/100/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.:

http://bip.lelis.pl/art/id/1979