PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - LOKALIZACJA

 

PSZOK Gminy Lelis znajduje się w miejscowości Gibałaka (teren przy zrekultywowanym wysypisku odpadów).

Dojazd: Kierunek - droga powiatowa Lelis - Łodziska (zjazd z drogi powiatowej w drogę pożarową nr 25)

 

PSZOK LOKALIZACJA
PSZOK LOKALIZACJA