Rekrutacja na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń:
1) 08.01.2018r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;
2) 09.01.2018r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele;
3) 10.01.2018r. - Zajazd Arkadia ul. Królewska 3, 07-415 Kordowo;
4) 11.01.2018r. - Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis;
5) 12.01.2018r. - Gospodarstwo Agroturystyczne "ELA", Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec;

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul. Turkusowa, ul. Frezjowa, ul. Tulipanowa, ul. Astrowa, ul. Irysowa, ul. Piękna, ul. Leśna, ul. Makowa), gm. Lelis” oraz „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul. Turkusowa, ul. Frezjowa, ul. Tulipanowa, ul. Astrowa, ul. Irysowa, ul. Piękna, ul. Leśna, ul. Makowa), gm. Lelis”

Informujemy, że w dniu 15.12.2017 od godz. 9.00 do godz. 15.00 w miejscowości Siemnocha oraz Białobiel ul. Leśna nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prosimy zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Informujemy, że w dniach 08.12.2017 oraz 11.12.2017 w godzinach od 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prosimy zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Informujemy, że w dniu 07.12.2017 r. od godziny 9:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w msc. Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel.

Prosimy zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy Lelis, informuje, że od dnia 14.11.2017 r. w miejscowości Długi Kąt na drodze dojazdowej na łąki dz. nr ew. 972 nastąpi wykonanie kanału obiegowego na potrzeby odbudowy jazu na rzece Rozoga .
W związku z powyższym nastąpi zamknięcie ww. drogi. Utrudnienia potrwają do 29.12.2017 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

SEMINARIA WDRAŻAJĄCE

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA WDRAŻAJĄCE
adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, która została opracowana w ramach projektu POWER 4.3, w projekcie pt.:
„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Szanowni Państwo,
Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma heapmail Internet Solutions realizuje projekt poświęcony adaptacji niemieckich narzędzi aktywizacji grupy NEET.
W ramach projektu wypracowana została metoda aktywizacji wzorowana na modelu AsA (Assiestierte Ausbildung – Kształcenie Towarzyszące) oraz model współpracy międzysektorowej. Dzięki projektowi pracownicy instytucji zajmujących się aktywizacją edukacyjno-zawodową oraz integracją społeczną poznają innowacyjne i autorskie rozwiązania partnera niemieckiego zaimplementowane na grunt polski w obszarze dotyczącym wsparcia grupy NEET, monitorowania przebiegu procesu zmiany, sytuacji edukacyjnej, zawodowej i życiowej osób z grupy NEET.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich instytucji zajmujących się aktywizacją grupy NEET. Są to m.in. instytucje rynku pracy, edukacji i usług społecznych, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i instytucje samorządowe oraz państwowe.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie pokój nr 6 w godzinach funkcjonowania urzędu na okres 60 dni został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasów prywatnych w miejscowości Łęg Starościński. Jednocześnie informujemy, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczania podatku leśnego.