HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
w ramach nieodpłatnej  pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

http://bip.lelis.pl/artykul/21/110/harmonogram-udzielania-porad-prawnych-na-terenie-powiatu-ostroleckiego

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie opłatkowe które odbędzie się w niedzielę 23 grudnia 2018 r. o. godz. 12:00 przed Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

Aktualizacja 27.12.2018 r.

GALERIA ZDJĘĆ

PEZPŁATNA POMOC DLA OSZUKIWANYCH SENIORÓW

pomoc senioromSeniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych, ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.
Bywa że naciągazce odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę zwykle przedstawia sie w imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z "wyjątkowej oferty" lub "promocji".Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcia kredytu czy wykupienie polisy.
Wykorzsytujac ludzką naiwność i niewiedzę, posługując się sprytnymi marketingowymi chwytami, potrafią nakłonić seniora do tego, by podpisał odpowiednie dokumenty i wyraził zgodę na to, co mu się proponuje.

ZARZĄZENIE NR 120.19.2018

ZARZĄZENIE NR 120.19.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

ZARZĄZENIE NR 120.19.2018

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Durlasach

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Durlasach.

Zarządzenie Nr 0050.69.2018

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza

Gmina Lelis jako Partner realizuje wraz z Liderem - Miastem Ostrołęka projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej