ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.