ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych