WŁĄCZ SWOJĄ SZANSĘ

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę" !

Projekt „Włącz swoją szansę" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Kto może wziąć udział w projekcie?
 -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 -Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, 
 -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), 
 -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 
 -Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
 -Osoby z niepełnosprawnościami, 
 -Osoby korzystające z PO PŻ, 
 -Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. 
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. 

 Uczestnikom projektu zapewniamy: 
- Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów, 
- Poradnictwo psychologiczne, 
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe), 
- Szkolenia zawodowe, 
- Staże zawodowe, 
- Pośrednictwo pracy. 
Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 516 zł brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł os. brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 
By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe: 
-formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie www.wlaczswojaszanse.semius.pl i wyślij je pocztą na adres: Semius Sp.z.o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.