ZARZĄZENIE NR 120.19.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

ZARZĄZENIE NR 120.19.2018