OBWIESZCZENIE - XIII SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XIII sesji  Rady Gminy  Lelis  na  dzień 29 listopada 2019 r. (piątek) na godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie.

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Ogłoszenie nr: 9/2019 dotyczące możliwości składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN)

Termin składania wniosków: od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00.

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

ROZŚPIEWANY DISNEY

rozspiewany disney

WYBORY ŁAWNIKÓW

UCHWAŁA Nr XI/85/2019
RADY GMINY LELIS
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) po zapoznaniu się z opinią zespołu, uchwala się, co następuje:

REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

Fundacja Civis Polonus na zlecenie Zarządu Województwa Mazowieckiego rozpoczęła realizację projektu, w ramach którego powstanie Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. To kolejny krok Fundacji w kierunku zwiększania zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodzieży na sprawy publiczne. Rekrutacja radnych już trwa.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 25 PAŹDZIERNIKA !

Młodzieżowym radnym może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony civispolonus.org.pl. Wypełniony formularz wraz z 10 głosami poparcia należy wysłać na adres:
Fundacja Civis Polonus ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa.

ZAWODY STRZELECKIE

Wojskowy Kmendant Uzupełnień w Ostrołęce zaprasza na zawody strzeleckie o puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ostrołęce

Kadzidło 21.09.2019 r.

zaproszenie zawody strzeleckie

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
dla dzieci w wieku 6-10 lat

zajecia gimnastyki korekcyjnej

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

kurs tanca towarzyskiego

INFORMACJA

Kontynuacja Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych przez członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o kontynuacji Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych przez członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 2019, który pierwotnie zaplanowany był na okres do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Program będzie realizowany do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, nie dłużej niż do końca 2019 r.

Zachęcamy weteranów, którzy do tej pory nie występowali o dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych do składania wniosków. Będą one rozpatrywane w ramach Programu, na zasadach w nim określonych, według kolejności zgłoszeń. O ewentualnym zakończeniu naboru wniosków przed 31 grudnia 2019 r. zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zaprasza zainteresowanych do rekrutracji na szkolenia dotyczące pisania wniosku o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
 
Projekt skierowany jest w do osób zamieszkałych na terenie działania LGD "Kurpsie Razem".
 
Terminy i miejsca szkoleń:
  1. 09 września 2019 - Gospodarstwo Agroturystyczne „ELA”, Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec
  2. 10 września 2019 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse
  3. 11 września 2019 - Urząd miasta i gminy, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
  4. 12 września 2019 - Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
  5. 13 września 2019 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Długa 13, 06-320 Baranowo
Wszystkie szkolenia odbywać się będę się w godzinach 10:00 - 15:00.