DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA

Urząd Gminy Lelis z uwagi na konieczność przygotowania informacji na potrzeby przystąpienia do programu dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informuje mieszkańców Gminy Lelis o możliwości zakupu węgla za pośrednictwem Gminy. W tym celu należy złożyć deklaracje dotyczącą zapotrzebowania zakupu węgla w zakresie ilości oraz jego rodzaju (miał, groszek, orzech) - (pobierz deklarację)

Jednocześnie informujemy, że zakup węgla na preferencyjnych warunkach możliwy jest dla osób, które uzyskały prawo do dodatku węglowego. Z uwagi na charakter prac legislacyjnych procedowanej w Parlamencie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Urząd Gminy Lelis musi niezwłocznie przedstawić zapotrzebowanie na zakup węgla dla mieszkańców gminy.

Mając na uwadze powyższe, jak najszybsze pozyskiwanie deklaracji od mieszkańców przyczyni się do sprawnej realizacji ww. zadania. 

  • Prognozowana cena:  2 000 zł  za tonę węgla
  • Maksymalna ilość przy pierwszym zakupie na gospodarstwo domowe: 1,5 tony.

W miarę uzyskiwania informacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod nr telefonów:

  • 29 746-90-39
  • 29 746-90-17