ZMIANA STAWEK TARYFOWYCH (WODA I ŚCIEKI)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gminy Lelis, informuje, iż w dniu 10.11.2022 r. zmieniają się stawki taryfowe za dostarczoną wodę i odbiór ścieków, na podstawie decyzji Wód Polskich, nr BI.RZT.70.18.2020.GS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lelis na okres 3 lat.