INFORMACJA - ZAKUP WĘGLA

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 000 zł brutto za 1 tonę, oraz mając na uwadze złożone przez mieszkańców deklaracje dotyczące zapotrzebowania na zakup węgla, Gmina Lelis informuje, iż podjęła decyzję o włączeniu się do tego programu.
Gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby zakupić węgiel mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku. Opał po preferencyjnej cenie jest dostępny dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego oraz dla osób, które nie złożyły dotychczas wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonały zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) głównego źródła ciepła na paliwo stałe.
O rozpoczęciu przyjmowania wniosków mieszkańcy zostaną poinformowani.