INFORMACJA - ZAKUP PREFERENCYJNY WEGLA

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Lelis do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w terminie najpóźniej od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022r., w Urzędzie Gminy Lelis będzie można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym mogą składać wniosek, którego druk dostępny jest na stronie internetowej www.lelis.pl oraz w budynku Urzędu Gminy w Lelisie. Wypełniony dokument należy dostarczyć do pokoju nr 20 lub nr 7, lub też przesłać za pomocą platformy e-PUAP /lelis/SkrytkaESP – wymagane jest podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty, na podstawie wystawionej faktury na wskazane konto Gminy. Po uiszczeniu opłaty zostanie wydane potwierdzenie uprawniające do nabycia węgla.
Przypominamy, że zgłoszenie zapotrzebowania nie zwalnia osoby zainteresowanej ze złożenia wniosku.