Urząd Gminy w Lelisie informuje, że na ogłoszony przez Wójta Gminy Lelis konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęła jedna oferta od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce.  Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu  05 stycznia 2023 r. pozytywnie zaopiniowano ofertę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce.

Środki publiczne przeznaczone na realizację powyższego zadania to – 29 000 zł.