Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i miej realny wpływ na rozwój województwa. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 25 mln złotych!

Jak głosować?

  • prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego; 
  • w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy; 
  • każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz; 
  • każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny; 
  • głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy. Głosowanie jest bezpłatne. Osobom nieposiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość zagłosowania w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze umówienie się; 
  • nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w  którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu; 
  • wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeśli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe; 
  • po wybraniu projektów, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego; 
  • na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób.