Wsparcie finansowe w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.  

Nowe place zabaw i miejsca rekreacji, oświetlenie uliczne, chodniki, przystanki autobusowe, ale także zakup sprzętu strażackiego czy remonty świetlic wiejskich – aż 1172 sołeckie projekty otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza. Wszystko w ramach autorskiego projektu samorządu województwa „Mazowsze dla sołectw 2022”. Na ten cel sejmik przeznaczył blisko 11,6 mln zł.

„Mazowsze dla sołectw 2022” to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik w tym roku wsparcie trafi do 237 gmin na realizację 1172 projektów w sołectwach na całym Mazowszu. – Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że inwestycje, które mają powstać są typowane przez mieszkańców danych miejscowości. W ten sposób mamy pewność, że są naprawdę potrzebne. To również świetny przykład dobrej współpracy samorządów i mieszkańców.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach „Mazowsza dla sołectw 2022” gminy mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego.

Już kolejny rok Gmina Lelis złożyła wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. MIAS to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez udzielanie wsparcia finansowego dla gmin na zadania sołeckie. W ramach tegorocznej edycji  „Mazowsze dla sołectw 2022” Gmina Lelis otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 50.000,00 zł na wsparcie dla sołectw: Obierwia, Białobiel, Płoszyce, Szafarnia i Szafarczyska.