536 950 zł DLA GMINY LELIS OD SAMORZĄDU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Gmina Lelis otrzymała od samorządu woj. mazowieckiego dofinansowanie na realizację zadań „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski” - 300 000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha” - 217 000 zł.

Z ponad 2 mln zł przeznaczonych dla jednostek OSP z powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i wyszkowskiego gmina Lelis otrzymała 19 950,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego i środki ochrony osobistej strażaka.

Uroczyste podpisanie umów z udziałem pań marszałek Elżbiety Lanc i Janiny Ewy Orzełowskiej odbyło się 15 lipca w bibliotece w Kadzidle. Gminę reprezentowali wójt Stefan Prusik i skarbnik Bogusława Parzych.