OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2017 R.

 • Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. wyniósł 31,1 % wobec wymaganego 20 %. 
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 roku - nie odbierano w/w odpadów.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0,16 %.

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2016 R.

 • Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. wyniósł 21,17 % wobec wymaganego 18 %. 
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 roku - nie odbierano w/w odpadów.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0,0 %.

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2015 R.

 • Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. wyniósł 12,93 % wobec wymaganego 16 %. 
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 roku - nie odbierano w/w odpadów.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0,0 %.

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2014 R.

 • Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. wyniósł 16,22 % wobec wymaganego 14 %. 
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 roku wyniusł 100%.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0,0 %.

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2013 R.

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. wyniósł 6,95 % wobec wymaganego 12 %. 
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 roku wyniusł 100%.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0,8 %.

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2012 R.

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r. wyniósł  5,25% wobec wymaganego 10 %. 
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2012 roku wyniusł 100%.
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 23,8 %.