OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2013 R.

Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. wyniósł 9,17 % wobec wymaganego 12 %.