OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2014 R.

Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. wyniósł 16,22 % wobec wymaganego 14 %.