OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU - GMINA LELIS 2015 R.

Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. wyniósł 12,93 % wobec wymaganego 16 %.