Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że dnia 17 stycznia 2020  r. (piątek) o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Obierwi odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Aleksandrowo.    

W przypadku nieobecności co najmniej 1/5  liczby   uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, wybory zostaną przeprowadzone w  tym  samym  dniu o  godz. 19³º, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.