FESTYN WIEJSKI

SIEMNOCHA 19.09.2021 R. - FESTYN I ZEBRANIE WIEJSKIE

Na placu wiejskim w Siemnosze mieszkańcy wsi Siemnocha i ich goście bawili si e na festynie połączonym z zebraniem wiejskim. Nikomu nie zabrakło dobrej zabawy. Dzieci korzystały z darmowych dmuchańców i cukrowej waty, siłacze podnosili ciężarek, a do tego smaczne jadło i okazja do zaszczepienia się na COVID, z czego skorzystało kilka osób. Na zebraniu sołtys Łukasz Budniak zgłosił wniosek aby naliczony sołectwu fundusz przeznaczyć na zagospodarowanie placu wiejskiego co poparli wójt Stefan Prusik oraz radny Andrzej Bakuły, a mieszkańcy jednogłośnie uchwalili. Wiele też mówiono o potrzebie budowy dróg i innych potrzebach wsi.
Jednym słowem dobra zabawa i troska o sprawy wsi zarazem.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz "Wieści Gminne".