18 stycznia 2022 r. przekazano sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka dla OSP w Lelisie. Przekazanie sprzętu odbyło się przy udziale Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika, przedstawiciela Województwa, radnego sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Augustyniaka oraz druhów OSP Lelis na czele z prezesem Mariuszem Chorąży.

Zakup wyposażenia za kwotę 41 900 zł (6 aparatów powietrznych nadciśnieniowych z butlą kompozytową, 3 hełmów strażackich) został dofinansowany przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji celowej w ramach zadania OSP-2022.

#Mazowszepomaga #programywsparcia i #solidarnośćmazowiecka.

tablica mazowsze dla strazy

SPRZET DLA STRAZY 05