W sobotę 4 marca 2023 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim, gm. Lelis odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.

W trakcie zebrania, któremu przewodniczył Prezes OSP  Łęg Przedmiejski - Hubert Parzych druhowie dokonali podsumowania działalności operacyjnej za rok 2022. W trakcie dyskusji omówiono szereg ważnych tematów m.in.  przystąpienie jednostki do KSRG oraz zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych”, obejmującego wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Na zakończenie posiedzenia zasłużeni członkowie tej jednostki zostali odznaczeni  odznakami za wysługę lat. Całe spotkanie przebiegło w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

W zebraniu uczestniczyły władze gminne w osobach Wójta Gminy Lelis - Stefana Prusik, Przewodniczącego Rady Gminy Lelis - Anny Dobkowskiej oraz Radnego Rady Gminy Lelis, jednocześnie sołtysa - Eugeniusza Bieńkowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce - mł. kpt. Kamil Chorąży,  mł. kpt. Mariusz Chorąży wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lelisie - Zbigniewem Żelaznym oraz Kapelanem Gminnym OSP – ks. Januszem Kotowskim.