Urząd Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości zestawienie adresów, na których Operatorzy mogą już świadczyć usługę internetu światłowodowego - stan na dzień 26.05.2022 r.
Obecnie w Gminie Lelis trwają jeszcze prace. Ich zakończenie i oddanie adresów do użytkowania planowane jest do końca sierpnia 2022 roku.

Mieszkańcy chcący sprawdzić, czy są w zasięgu sieci mogą zrobić to poprzez stronę https://getfibre.pl/