WIEŚCI GMINNE
Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie.
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

 

 

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne -  październik 2006

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne -  sierpień 2006

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne -  maj 2006