Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. 
Wydawca: Urząd Gminy w Lelisie.

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - listopad 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - wrzesień 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - lipiec 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - maj 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - marzec 2020

WIEŚCI GMINNEWieści Gminne - styczeń 2020