W uroczystość jubileuszu 60,50 i 25- lecia pożycia małżeńskiego w dniu 26 września 2019 r. rozpoczęła się w kościele parafialnym w Lelisie, gdzie jubilaci wysłuchali zorganizowanej w tym celu mszy świętej oraz ponowili przyrzeczenia małżeńskie, jakie wypowiadali przed laty zawierając małżeństwo.
Druga część uroczystości rozpoczęła się w Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie.
Jubilatów jak i gości zaproszonych na tę uroczystość powitał Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik.
Wójt Gminy i zaproszeni goście na tę uroczystość złożyli wszystkim jubilatom życzenia jeszcze długich lat wspólnego pożycia małżeńskiego w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.

Po wysłuchaniu życzeń wszystkie pary obchodzące w tym dniu swój jubileusz wziąwszy się za ręce powtórzyli za kierownikiem USC ( najpierw mężowie, następnie żony) słowa podziękowania pod adresem współmałżonka „W dniu naszego jubileuszu dziękuje Ci żono (mężu) że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe, wyrażam podziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekam nadal że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe”.
Następnie Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski dokonał aktu dekoracji jubilatów obchodzących 50-Lecie pożycia małżeńskiego przyznanymi przez Prezydenta RP medalami „ Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wójt Gminy Stefan Prusik wręczył tym jubilatom upominki i księgi ozdobne z życzeniami.
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak wręczył jubilatom listy z życzeniami i gratulacjami od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Życzenia i upominki wręczono również parom obchodzącym 25-lecie pożycia małżeńskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości zaproszono wszystkich jubilatów i gości na symboliczną lampkę szampana oraz na wysłuchanie i obejrzenie występów artystycznych zorganizowanych specjalnie na tę uroczystość przez Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie.
Jubilatom tradycyjnie zaśpiewano „Sto lat”.
Parom małżeńskim obchodzącym jubileusz 60 i 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2019 r. które z powodów zdrowotnych nie mogły wziąć udziału w uroczystości zorganizowanej w dniu 26 września 2019 r. Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik i Kierownik USC Czesława Ziemak wręczyli medale przyznane przez Prezydenta RP „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz upominki i ozdobne księgi ozdobnych z życzeniami w miejscu ich zamieszkania.
Parom małżeńskim obchodzącym jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego 2019 r. które z różnych powodów nie mogły wziąć udziału w uroczystości zorganizowanej w dniu 26 września 2019 r. Kierownik USC Czesława Ziemak życzenia przesłała pocztą.

Tekst: Czesława Ziemak - Kieownik USC