CHOINKA I OPŁATEK W OLSZEWCE

Ubieranie choinki i opłatek w Olszewce, 7.12.2019 r.

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Olszewianka’’ z Olszewki  7 grudnia br. korzystając z gościnnych progów Szkoły Podstawowej zorganizowało bożonarodzeniowe ubieranie choinki oraz spotkanie opłatkowe. Po ubraniu choinki rozpoczęło się święto dla dzieci, które doskonale poprowadził w roli Św. Mikołaja niezastąpiony Rajmund  Mrozek. Wszystkich przybyłych witała radna Małgorzata Wołosz. Przybyło wielu gości, którzy przynieśli (lub obiecali, jak starosta Stanisław Kubeł) pod ubraną przez dzieci choinkę cenne prezenty. Wójt Stefan Prusik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Anną Dobkowską przekazali KGW zestaw do nagłaśniania imprez plenerowych. Swoje dołożyli radny wojewódzki Mirosław Augustyniak i  Marian Kurpiewski, a serdeczne życzenia dla pań i ich rodzin skierowała do wszystkim szefowa KGW Barbara Gałązka.

Spotkanie opłatkowe otworzy proboszcz ks. dr Sławomir Bartnicki, który pobłogosławił opłatki  i wraz gośćmi i mieszkańcami dzielił się radosną nowiną oraz dobrym słowem życzeń na cały rok.

Po skosztowaniu pyszności z opłatkowego stołu, a zwłaszcza doskonałych pierogów i śledzików, a także smakowitych sałatek, w doskonałych humorach wysłuchano występu choru "Olszewianek" z okolicznościowymi pieśniami.

 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
"Wieści Gminne"