GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Gminne spotkanie opłatkowe, 22. grudnia 2019 r.

Z powodu deszczowej pogody gminne spotkanie opłatkowe przeniesiono do sali widowiskowej CK-BiS. Skorzystały z tego zespoły, które śpiewem kolęd i pastorałek uświetniały wspólny, radosny wieczór, ale skorzystały także panie z kół KGW z Gnatów, z Nasiadek i  z Łęgu Przedmiejskiego, które zaprezentowały swoje rękodzieła. W ogólne wigilia stała się doskonałą okazją do spotkania coraz aktywniejszych i bardziej pomysłowych kół naszych pań.

Wigilię otworzył wójt Stefan Prusik składając wszystkim wzruszające i serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne,  tak by choinki stały się miejscem spotkań rodzinnych, wiejskich wspólnot, miejscem pamięci o tych, którzy odeszli, ale także radości dla tych, którzy tworzą naszą gminna wspólnotę. Następnie wystąpiła przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska, która życząc wszystkim dobrego świętowania prosiła aby w nowym roku pamiętać także i ciepło pomyśleć o radnych i całej Radzie Gminy. Przed dzieleniem się opłatkiem modlitwę wspólnie z uczestnikami odmówił proboszcz ks. Janusz Kotowski.

W trakcie gwarnego i serdecznego dzielenia się opłatkiem wystąpił zespół CK-BiS, w którym wspaniale zaśpiewała kolędy występująca gościnnie solistka Beata Wojtalewska.  Dla uświetnienia tego wspólnego spotkania wystąpiły także chóry KGW ,,Olszewianki’’, Klubu Seniora, KGW Łęg Przedmiejski, zespół dziecięcy ,,Nowe Latko’’ oraz debiutujący na naszej leliskiej scenie gminno-parafialny chór pod kierunkiem  Karoliny Górskiej, organisty w kościele parafialnym, którego występ zapowiedział poprzedni organista Jan Kania.  Występ bardzo się spodobał, a więc zachęcająca do udziału w pracy tego chóru Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyr. CK-BiS od razu  spotkała się z żywym odzewem.

Salę odwiedził także gość z dalekiej Laponii, który rozdawał cukierki, życzył dobrych świąt i bogatych prezentów, ale przede wszystkim raczył wszystkich humorem i radością.

Uczestnicy gościli się przy stołach zastawionych wigilijnym poczęstunkiem przygotowanym w kuchni CK-BiS, smakowitymi pierogami,  a także gorącym, słynnym strażackim barszczem i doskonałymi śledziami. Nikomu nie zabrakło. Humory dopisywały, a życzenia zapowiadały dobry, zdrowy i radosny rok.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz
"
Wieści Gminne"