MAJÓWKA KURPIOWSKA

Majówka Kurpiowska w Obierwi – 12.05.2019 r.

MAJOWKA 2019 MAJOWKA 2019 MAJOWKA 2019

Fot. Antoni Kustusz

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

Gminny DZIEŃ STRAŻAKA , Łęg Przedmiejski, 3 maja 2019 r.

Gospodarzami tegorocznych obchodów Gminnego Dnia Strażaka byli druhowi z OSP Łęg Przedmiejski. Rozpoczęła je Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim, sprawowaną w intencji strażaków i ich rodzin przez ks. proboszcza Pawła Sobotkę oraz ks. Janusza Kotowskiego, gminnego duszpasterza strażaków. Następnie strażacy z pocztami sztandarowymi przemaszerowali na parafialny cmentarz, gdzie po apelu i wspólnej modlitwie zapalili znicze na grobach druhów pochowanych na tym cmentarzu, a także uczcili pamięć druhów spoczywających na parafialnych cmentarzach naszej gminy.
Uroczysty apel odbył się przed remizą OSP w Łęgu Przedmiejskim. Dowódcą uroczystości był dh Kamil Piaścik. Po powitaniu przez prezesa OSP druha Jarosława Kwiatkowskiego i podniesieniu flagi ZOSP RP i powitaniu pocztów sztandarowych i pododdziałów przez druha Henryka Chorążego, członka władz wojewódzkich ,wiceprzewodniczącego Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a także prezesa Gminnego Oddziału ZOSP, dokonano wręczenia brązowych medali ,,Za zasługi dla Pożarnictwa ‘’, które otrzymały druhny Anna Dobkowska oraz Karolina Duszak. Z kolei odznaką ,,Strażak Wzorowy’’ odznaczono druhnę Joannę Długokęcką. Wręczono także odznaki za wysługę lat.
Wyrazy podziękowania dla strażaków ochotników za ich ofiarną służbę skierowali do zabranych, a za ich pośrednictwem do jednostek OSP w Dąbrówce, Lelisie i w Łęgu Przedmiejskim wójt Stefan Prusik, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorz Pragacz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Marian Krupiński oraz przewodnicząca Rady Gminy Lelis Anna Dobkowska. (ak)