KONFERENCJA

Konferencja ,,Prasa samorządowa w promocji gminy i utrwalaniu dziedzictwa kulturalnego na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny’’, CK-BiS Lelis, 18.listopada 20212.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Otwarcia Konferencji dokonał wójt Stefan Prusik, który przywitał gości oraz uczestników, a następnie powierzył przewodnictwo obrad doktorowi Jerzemu Kijowskiemu, wiceprezesowi OTN . Z wielkim zaciekawieniem, a miejscami i rozbawieniem wszyscy obejrzeli film o ,,Wieściach Gminy’’ przygotowany przez CK-BiS, a po filmie wystąpił w imieniu Marszałka Województwa dra Adama Struzika, patrona honorowego Konferencji mazowieckiego radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, który przekazał na ręce organizatorów list okolicznościowy od Marszałka.

W części naukowej referaty wygłosili:

  • dr Jerzy Kijowski, OTN "Prasa samorządowa jako źródło do badania dziejów regionu ze szczególnym uwzględnieniem "Wieści Gminnych" – biuletynu gminy Lelis".
  • dr Antoni Kustusz, redaktor naczelny "Wieści Gminnych" , "Wieści Gminne wobec życia i rozwoju gminy Lelis w stu odsłonach"
  • dr Marta Łępicka "Dzieje i życie straży pożarnych w gminie Lelis na łamach "Wieści Gminnych" w ujęciu statystycznym i personalnym".
  • Barbara Sęk "Wieści Gminne odbiciem życia kulturalnego Gminy, wsparciem dla Biblioteki i rozwoju czytelnictwa",

Podsumowania konferencji dokonali: Stefan Prusik, wójt Gminy Lelis, który podziękował wszystkim gościom i uczestnikom za udział w Konferencji oraz podkreślił, że "Wieści Gminne" i ich jubileusz są historycznym wydarzeniem dla Gminy i jej mieszkańców, a zarazem stanowią powód do oceny roli pisma w realizacji różnych funkcji, jakie spełnia ono w życiu gminy i jej mieszkańców oraz do refleksji nad jego przyszłością i formułą, oraz dr Jerzy Kijowski, który uznał, że konferencja spełniła badawcze i naukowe założenia.
Następnie wszyscy uczestnicy Konferencji uczestniczyli we wspólnej fotografii, która znajdzie się wraz z fragmentami referatów i wywiadami z uczestnikami w 100. numerze ,,Wieści Gminnych’’ przygotowywanym do wydania jako numer 1 w 2022 roku.
Po wspólnym zdjęciu wystąpił zespół folklorystyczny ,,Podsybka Kurpiowska’’ z Łęgu Przedmiejskiego prowadzony przez Janka karczewskiego. Zespół wykonał dowcipna i okolicznościową pieśń poświęconą ,,Wieściom Gminnym’’, a następnie, po wspólnym wykonaniu ,,100 lat!!’’, wręczył red. Antoniemu Kustuszowi pamiątkowa dedykację.
Konferencje zakończył poczęstunek przygotowany przez załogę CK-BiS oraz panie z Kółka Rolniczego ,,Nad Rozoga’’ z Łęgu Starościńskiego Walery.

 

Tekst Antoni Kustusz
Fot.: Agnieszka Szczerbińska i Antoni Kustusz