Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kurpiewskie to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 1 mln zł. Umowę z beneficjentami podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Powstanie w sumie 60 przyłączy wodociągowych i 28 kompletów hydrantów zewnętrznych nadziemnych przeciwpożarowych. Nowa sieć wodociągowa zmniejszy niedobory wydajności w okresach wzmożonego zapotrzebowania na wodę. Budowa wodociągu zabezpieczy również tereny mieszkaniowe przed wpływem zmian klimatu, jak np. susza oraz zwiększy bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożarów kompleksów leśnych stanowiących 37,6 proc. terenów gminy. Planowana sieć wodociągowa będzie dostarczała wodę w obrębie miejscowości Kurpiewskie z perspektywą przyłączenia nowo budowanych budynków mieszkalnych oraz na potrzeby przeciwpożarowe. Sieć ta zlokalizowana będzie w pasach drogowych oraz w działkach prywatnych. Budowa wodociągu pozwoli na wyłączenie z eksploatacji studni lokalnych na prywatnych nieruchomościach. Rozbudowa sieci wodociągowej poprawi jakość życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność tych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców, ale i inwestorów.

Całkowity koszt inwestycji to 2 mln zł, a przyznana kwota dotacji wynosi 1 mln zł.