ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 2015, poz. 1688, z późn. zm.) mieszkańcy gminy Lelis mogą przekazywać nie odpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia bądź przez kontakt indywidualny z firmami posiadającymi stosowne pozwolenia.