• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

UMWM - OPŁĄTY ŚRODOWISKOWE ZA 2016 R. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 16:34

UMWM

 

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 16:41
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 13:19

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Dotyczy: "Rozbiórka istniejącej linii 220 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn 1 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do słupa nr 293 - ETAP II. "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 26.01.2017 r.

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 13:23
 
OBWIESZCZENIE - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 stycznia 2017 16:30

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelis na lata 2016 2025”

OBWIESZCZENIEObwieszczenie Wójta Gminy Lelis

 
LGD - REKRUTACJA NA SZKOLENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 stycznia 2017 13:40

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Terminy i miejsca szkoleń: LGD - KURPSIE RAZEM

 1. 30.01.2017r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele;
 2. 31.01.2017r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki;
 3. 01.02.2017r. - Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis;
 4. 02.02.2017r. - Zajazd Hubus, Grabowo, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki;
 5. 03.02.2017r. - Gospodarstwo Agroturystyczne "ELA", Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec.

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Zgłoszenie uczestników w formie karty rekrutacyjnej;
 2. Wypełnioną elektronicznie kartę należy wysłać emailem na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona i wynosi 15 osób;
 4. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń;
 5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenia zostaną poinformowane telefonicznie;
 6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie w dniu szkolenia wstępnie wypełnionego wniosku i biznesplanu.

LGD - KURPSIE RAZEM Rekrutacja na szkolenie

LGD - KURPSIE RAZEM Karta rekrutacyjna rozwój

LGD - KURPSIE RAZEM Karta rekrutacyjna granty

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2017 13:50
 
INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 stycznia 2017 16:50

INFORMACJA

Dotyczy: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

INFORMACJAInformacja

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2017 10:52
 
ZARZĄDZENIE 0050.1.2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 stycznia 2017 15:52

ZARZĄDZENIE 0050.1.2017
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

INFORMACJAZARZĄDZENIE 0050.1.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2017 r.

 
INFORMACJA - AKCYZA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 stycznia 2017 10:43

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.ON

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. Nr 4) w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie  6 miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia wniosku (od 1 sierpnia 2016 r.  do  31 stycznia 2017 r.).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lelis.pl

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2017 r. – 1,00 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu tj. 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

 
ZAWIADOMIENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2017 09:39

ZAWIADOMIENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEZawiadomienie_31.12.2016 r.

 
OBWIESZCZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2017 09:30

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Dotyczy: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka-Olsztyn... "

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 30.12.2016.

 
OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 stycznia 2017 16:34

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

ZAWIADOMIENIEOgłoszenie_04.01.2017.

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 16:37
 
APEL Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2017 16:28

MR APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

 

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób j est utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2017 16:39
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 90

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80