ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2019 WÓJTA GMINY LELIS  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.