UZUPEŁNIAJĄCA PŁATNOŚĆ PODSTAWOWA

Rolniku, od 2022 roku ponownie można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową (UPP). Płatność ta przysługuje do powierzchni upraw niektórych rodzajów roślin oraz gruntów rolnych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.
Uzupełniającą płatnością podstawową jest objęta powierzchnia upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:

1. zboża;
2. rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
3. rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
4. rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;
5. rośliny strączkowe pastewne;
6. len włóknisty i oleisty;
7. konopie włókniste;
8. rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany*;
9. rośliny motylkowate drobnonasienne;
10. rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
11. trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
12. mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone;
13. mieszanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślinami strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi.