W 2022 roku Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu ochrony ziemi pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis” w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość projektu  - 97 750 zł,  z tego wartość dofinansowania wynosi – 35 000 zł.

Realizacja zadania polegała na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych dla budownictwa od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis.

Osiągniętym  efektem ekologicznym  jest:

Przekazanie do utylizacji 230 Mg płyt azbestowo - cementowych falistych dla budownictwa od  właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis.