Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrołęce, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, przeprowadził badania laboratoryjne z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego w msc. Dąbrówka, Gnaty. Lelis, Olszewka gm. LeLis.

 

PDFOcena jakości wody - Dąbrówka

PDFOcena jakości wody - Gnaty

PDFOcena jakości wody - Lelis

PDFOcena jakości wody - Olszewka