UWAGA, KOŃCZYSZ LUB UKOŃCZYŁEŚ SZKOŁĘ ŚREDNIĄ? – ZOSTAŃ OFICEREM LUB PODOFICEREM WOJSKA POLSKIEGO!

Informujemy, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą proces rekrutacji dla kandydatów na OFICERÓW - w ramach uczelni wojskowych i PODOFICERÓW - w ramach szkół podoficerskich.

Jeżeli rozważasz w najbliższym czasie podjęcie służby wojskowej we wskazanych wyżej korpusach osobowych – pamiętaj, że właśnie teraz jest ten niepowtarzalny moment, by wybrać swoją przyszłość!

Musisz wiedzieć, że aby skorzystać z zapewniającej realizację marzeń i rozwój osobisty oferty Wojska Polskiego, gwarantującej m.in. darmową naukę na wybranym kierunku studiów lub wybranej specjalności wojskowej, darmowe zakwaterowanie, darmowe wyżywienie, darmowe umundurowanie i wyekwipowanie oraz comiesięczne uposażenie w kwocie min. 1200 zł dla studentów wojskowych (nawet do 2600 zł – w zależności od roku nauki i stopnia wojskowego) i 1200 zł dla kandydatów na podoficerów, każdego ochotnika obowiązują GRANICZNE TERMINY na złożenie wniosku, których nie możesz przekroczyć:

DLA PRZYSZŁYCH OFICERÓW – AKADEMIE WOJSKOWE:

  • LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA w Dęblinie – do 30.04.2021 r.
  • AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH we Wrocławiu – do 31.05.2021 r.
  • WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w Warszawie – do 31.05.2021 r.
  • AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni – do 31.05.2021 r.
  • UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi – Wydział Wojskowo-Lekarski – do 31.05.2021 r.


DLA PRZYSZŁYCH PODOFICERÓW – SZKOŁY PODOFICERSKIE:

  • SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w Poznaniu – do 04.06.2021 r.
  • SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie – do 29.10.2021 r.
  • SZKOŁA PODOFICERSKA SONDA W ZEGRZU I TORUNIU – do 04.062021 r.


Najważniejszym krokiem, który musisz wykonać, by rozpocząć proces rekrutacji jest poza zachowaniem powyższych terminów:

  • w przypadku kandydatów na oficerów – rejestracja elektroniczna na stronie internetowej uczelni,
  • w przypadku kandydatów na podoficerów – złożenie w WKU w Ostrołęce wniosku do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.