WSPÓLNYMI SIŁAMI MOŻEMY WIĘCEJ (fot. OPS Lelis)

WSPÓLNYMI SIŁAMI MOŻEMY WIĘCEJ
ŁAŃCUSZEK DOBRYCH SERC

17 kwietnia 2020 r. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej przekazało ponad 26 ton żywości potrzebującym mieszkańcom Gminy Lelis. Akcja ta została przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W pierwszej kolejności skorzystają z niej klienci Ośrodka Pomocy Społecznej (OSP) w Lelisie, którzy spełniają kryterium dochodowe w wysokości 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. 
Żywność została dostarczona do magazynu przez żołnierzy 52. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy pomogli także w jej rozładunku. Pomoc żołnierzy okazała się nieoceniona przy tak dużej ilości dostarczonego towaru. Wójt Gminy Lelis, Stefan Prusik,  obecny przy rozładunku, nie krył zadowolenia, z faktu, że najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy  otrzymają znaczące wsparcie w formie paczek żywnościowych. Jest to szczególnie ważne w obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdyż wiele osób i rodzin w naszej gminie potrzebuje pomocy w zaspokojeniu bieżących potrzeb dnia codziennego. W imieniu mieszkańców gminy, Wójt przekazał podziękowania dla CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, jak również dla  żołnierzy 52. Batalionu  Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.

Udział w akcji miała również Ochotnicza Straż Pożarna z Łęgu Przedmiejskiego, dzięki której udało się zmagazynować dostarczoną żywność. Swoją dalszą pomoc przy przygotowaniach paczek żywnościowych z otrzymanego towaru zadeklarowało także Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego.
Wszelkie czynności przy rozładunku i magazynowaniu towaru odbywały się zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa.

Jesteśmy pełni podziwu dla wszystkich osób zaangażowanych w tę akcję. Dziękujemy za okazaną serdeczność i bezinteresowną pomoc.


Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lelisie