Rewir Dzeilnicowych I Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce informuje, iż na okres czasu 01.07.2020 r. - 31.12.2020 r. podjęto plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9.

Przedmiotowy plan związany jest z zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu ABC w miejscowości Dąbrówka 57. Przyczyną powstawania zagrożenia jest gromadzenie się w rejonie sklepu osób spożywających alkohol. Do zdarzeń najczęściej dochodzi w godz. 11:00 - 12:00 oraz 17:00-19:00.