ZAWIADOMIENIE - ODPADY

Zawiadomienie

 

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w okresie od 1 maja do 30 listopada 2017 r. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie przy byłym składowisku odpadów w Gibałce (zjazd z drogi powiatowej w kierunku Łodzisk od strony Lelisa) czynny będzie w następujących dniach: 

 

 • maj           -  4 (czwartek), 27 ( sobota)
 • czerwiec    -  1 (czwartek), 24 (sobota)
 • lipiec         -  6 (czwartek), 29 ( sobota)
 • sierpień     - 3 (czwartek), 26 ( sobota)
 • wrzesień    - 7 (czwartek), 30 (sobota)
 • październik - 5 (czwartek), 28 (sobota)
 • listopad     - 2 (czwartek), 25 (sobota)

 


Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane będą:

 

 • zużyte opony,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • komputery, monitory, RTV( telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze, itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro – narzędzia oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane  prądem   lub bateriami,
 • odpady niebezpieczne ( opakowania po farbach i lakierach, świetlówki, zużyte  baterie i akumulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo-sodowe, termometry, opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki po aerozolach), przeterminowane leki,
 • odpady ulegające biodegradacji.


Do PSZOK nie będą przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, smołę, papę i inne substancje niebezpieczne, części samochodowe,  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło zbrojone i hartowane, metale, glazura i terakota, odpady które są niezgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, są nieposegregowane, ich ilość oraz rodzaj wskazuje że pochodzą z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.