WIEŚCI GMINNE - LISTOPAD 2019

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr  6 (87) - listopad 2019 r.